Hållbar Natur

Jordens medeltemperatur 

14,6 Grader 
Hållbar natur är en miljöutbildning som ger dig inspiration och kunskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.
 
Klimatförändringar och bevarandet av biologisk mångfald är två av de frågor som prioriteras högst på världens miljöagendor.
 
Vad kan vi göra för att inte överskrida
planetens gränser? Frågorna som tas upp under utbildningsdagen är många och spännande.