Planetens gränser 

Människans påverkan på jordklotet har aldrig varit större än idag och många människor och forskare världen över har uttryckt oro för det som sker. Med begreppet planetära gränser har vetenskapen hittat ett sätt att tydliggöra de miljöproblem som riskerar att förstöra människans framtid på jorden. 

 

De nio planetära gränser som bedöms är följande:

 

1: Klimatförändringar 

2: Förlust av biologisk mångfald

3: Förändrad markanvändning  

4: Förändrade flöden av kväve och fosfor 

5: Havsförsurning 

6: Ozonskiktets uttunning 

7: Färskvatten användning 

8: Mikroskopiska partiklar i atmosfären 

9: Nya kemiska substanser 

 

Det är viktigt att notera att två av dessa anses redan idag så allvarliga att vår framtid existens hotas. Det är koldioxid halten i atmosfären samt förlusten av biologisk mångfald.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Världens länder samarbetar idag mer och mer via konventioner och internationella åtaganden. Vi konsumenter kan genom kloka val påverka företagen att ta miljöansvar fullt ut. Vilket i sin tur leder till att politiker kan och vågar ta ansvar för vår gemensamma framtid. Ett tydligt uttryck för detta är det globala samarbetet kring FN:s hållbarhetsmål och 

agenda 30.